Tag: knurów

Gabloty wewnętrzne 3

Gabloty wewnętrzne

W Naszej Szkole stosujemy wiele sprawdzonych sposobów na pokazanie gościom aspektów działalności Szkoły, osiągnięć uczniów oraz aktualności dotyczących pracy Naszej placówki. Bardzo często stosujemy. np. gabloty wewnętrzne – skuteczne narzędzie do ekspozycji osiągnięć uczniów, działalności kółek pozalekcyjnych, ilustracji i wizualizacji aktualnych programów edukacyjnych prowadzonych przez MSP 7 w Knurowie.

Internet w Polsce – Historia 2

Internet w Polsce – Historia

Historia  Internetu w Polsce Pierwsze połączenie naszego kraju z Internetem nastąpiło już 17 sierpnia 1991 r. ( po całkowitym zniesieniu COCOM – Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu – zabezpieczenie przed wykorzystywaniem zaawansowanych technologii m.in....